Pedagogika społeczno-wychowawcza
|

Pedagogika społeczno-wychowawcza

Chcesz dowiedzieć się jak dobrze wychować dziecko? Nie wiesz, co zrobić, by uaktywnić osoby bezrobotne? Masz pomysł na ciekawy projekt animacyjny, jednak nie wiesz, jak się do niego zabrać? Idź na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. A znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku musisz wybrać uczelnię. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Praktycznie każda wyższa uczelnia w Polsce ma w swojej ofercie studia pedagogiczne, a kierunek jest jednym z najczęściej wybieranych. Zapraszamy do lektury!
Analityka i kreatywność społeczna
|

Analityka i kreatywność społeczna

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. Program nauczania to mieszanina wielu różnorodnych przedmiotów, reprezentujących dwie dziedziny wiedzy: nauki humanistyczne społeczne. Przenikanie się tych dwóch dyscyplin naukowych pozwala lepiej zrozumieć człowieka i otaczający świat. Idealnym kandydatem do studiowania analityki i kreatywności społecznej jest osoba posiadająca umysł otwarty, chłonny i jednocześnie analityczny, logicznie myślący, sprawnie formułujący wnioski w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. O wstępie na studia decyduje konkurs świadectw.

Polityka publiczna

Polityka publiczna to kierunek, który łączy umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia te przygotowują nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, który rozumie, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Jesteś zainteresowanym tym kierunkiem?

Projektowanie aktywności społecznej

Projektowanie aktywności społecznej to autorskie studia poszukiwane zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i w Europie. Według prognoz demograficznych i ekonomicznych zmieniają się struktury wiekowej ludności, co przyczynia się do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze, więc zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie stale rosło. Student tego kierunku otrzyma interdyscyplinarne wykształcenie, na które będą się składać treści z zakresu: pedagogiki, socjologii, psychologii, prawa czy ekonomii. Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Psychologia w zarządzaniu

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu dostarczają i uzupełniają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych. Słuchacz tego kierunku zyskuje umiejętność kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pozytywnego wizerunku organizacji oraz osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Będzie potrafił skutecznie negocjować i motywować do działania.

Socjologia stosowana

Kierunek socjologia stosowana pozwala na połączenia wiedzy zaczerpniętej z kierunku socjologia z wykorzystaniem jej w praktyce. Studia dają możliwość otwartego spojrzenia na świat i ciągłego doskonalenia się i dostosowywania do rynku pracy. Należy pamiętać o tym, że studia socjologiczne oprócz czerpania z nauk humanistycznych i społecznych, wykorzystują zagadnienia matematyczne do analizy danych. Kim w końcu byłby socjolog gdyby nie analiza wykresów, tabelek i innych zbiorów danych? Czy chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?

Socjologia techniki i ekologii

Kierunek Socjologia techniki i ekologii zajmuje się wyzwaniami związanymi z rozwojem nowych technologii i ekologicznymi problemami funkcjonowania zbiorowości. Wpisuje się w strategię rozwoju społeczeństwa innowacyjnego, w którym procesy rozwoju technologicznego współtworzone są przez procesy społeczne, a pojawiające się wraz z nimi problemy ekologiczne stanowią poważną barierę w zrównoważonym rozwoju. Słuchacz tego kierunku zyskuje wiedzę o odrębności przedmiotu i metodologii socjologii techniki i ekologii na tle innych dziedzin socjologicznych.
Mediacja międzykulturowa
||

Mediacja międzykulturowa

Studia na kierunku Mediacja międzykulturowa to doskonała okazja dla osób zainteresowanych pracą w dziedzinie międzykulturowej, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Program studiów obejmuje między innymi naukę technik negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między różnymi kulturowymi grupami społecznymi. Studenci zdobywają wiedzę na temat różnic kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach międzykulturowych, a także umiejętności interpersonalne niezbędne do pracy w międzynarodowych organizacjach i firmach. Absolwenci kierunku Mediacja międzykulturowa są poszukiwani na rynku pracy ze względu na swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji i negocjacji.