Projektowanie aktywności społecznej

Projektowanie aktywności społecznej to autorskie studia poszukiwane zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i w Europie. Według prognoz demograficznych i ekonomicznych zmieniają się struktury wiekowej ludności, co przyczynia się do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze, więc zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie stale rosło. Student tego kierunku otrzyma interdyscyplinarne wykształcenie, na które będą się składać treści z zakresu: pedagogiki, socjologii, psychologii, prawa czy ekonomii. Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

W trakcie studiów:
Wybrane przedmioty na kierunku Projektowanie aktywności społecznej to np.: pedagogika, psychologia społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, elementy socjologii, polityka społeczna, prawo cywilne, ekonomia społeczna.

Po studiach:
Absolwent kierunku Projektowanie aktywności społecznej znajdzie zatrudnienie w instytucjach zajmujących się pomocą rodzinie, domach opieki społecznej, ośrodkach adopcyjnych, centrach interwencji kryzysowej itp.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=374|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=374|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=374|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy