Socjologia techniki i ekologii

Kierunek Socjologia techniki i ekologii zajmuje się wyzwaniami związanymi z rozwojem nowych technologii i ekologicznymi problemami funkcjonowania zbiorowości. Wpisuje się w strategię rozwoju społeczeństwa innowacyjnego, w którym procesy rozwoju technologicznego współtworzone są przez procesy społeczne, a pojawiające się wraz z nimi problemy ekologiczne stanowią poważną barierę w zrównoważonym rozwoju. Słuchacz tego kierunku zyskuje wiedzę o odrębności przedmiotu i metodologii socjologii techniki i ekologii na tle innych dziedzin socjologicznych.

W trakcie studiów:
Student zapoznaje się z najnowszymi i klasycznymi koncepcjami kształtowania się społeczeństwa w kontekście aktualnych i potencjalnych kierunków zmian technologicznych i ekologicznych oraz z zależnościami pomiędzy środowiskiem technologicznym a codziennym funkcjonowaniem jednostki, budowaniem jej tożsamości, formami współpracy, stylem życia, aktywnością społeczną, obywatelską, zawodową. Przedmioty, które zawarte są w programie nauczania na kierunku Socjologia techniki i ekologii: wstęp do socjologii, ekonomia, psychologia, filozofia społeczna, historia myśli socjologicznej, mikrostruktury społeczne, makrostruktury społeczne, antropologia kulturowa, teorie zmiany społecznej, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego, metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna, aksjologiczne problemy zawodu socjologa, współczesne teorie socjologiczne.

Po studiach:
Dzięki uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Socjologia techniki i ekologii znajdą zatrudnienie:
– w instytucjach sektora prywatnego (produkcyjnych, handlowych, badawczych),
– w instytucjach sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa),
– w instytucjach sektora pozarządowego (związanych z techniką i ekologią),
– w parkach technologicznych,
– w instytucjach badających rozwój społeczny oraz wspierających innowacyjność społeczeństw,
– w przedsiębiorstwach związanych z bezpieczeństwem technologicznym i ekologicznym (w tym z zarządzaniem kryzysowym).

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=344|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=344|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=344|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy