Socjologia stosowana

Kierunek socjologia stosowana pozwala na połączenia wiedzy zaczerpniętej z kierunku socjologia z wykorzystaniem jej w praktyce. Studia dają możliwość otwartego spojrzenia na świat i ciągłego doskonalenia się i dostosowywania do rynku pracy. Należy pamiętać o tym, że studia socjologiczne oprócz czerpania z nauk humanistycznych i społecznych, wykorzystują zagadnienia matematyczne do analizy danych. Kim w końcu byłby socjolog gdyby nie analiza wykresów, tabelek i innych zbiorów danych? Czy chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?

W trakcie studiów:
Przykładowy program:
– Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
– Informatyka w pracy socjologa
– Komunikacja w organizacji
– Socjologia przedsiębiorczości
– Kryzysy i zarządzanie kryzysowe
– Socjologia postępu i kryzysu
– Metody badań ewaluacyjnych
– Socjologia polityki
– Społeczeństwo informacyjne
– Techniki komputerowej analizy danych
– Kapitał społeczny i kulturowy
– Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
– Socjologia pracy (i organizacji)
– Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
– Public relations
– Instytucje i organizacje międzynarodowe (UE)
– Gospodarka nieformalna i korupcja
– Antropologia i kultura organizacji
– Psychologia podejmowania decyzji

Po studiach:
Absolwent znajdzie zatrudnienie:
– jako dziennikarz,
– w mediach,
– w firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej,
– administracji centralnej i samorządowej.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=347|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=347|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=347|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy