Italianistyka

Italianistyka

Czy kochasz włoską kulturę, historię i sztukę? Chcesz nauczyć się języka, który jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych na świecie? Studia na kierunku Italianistyka są dla Ciebie! Odkryj bogactwo włoskiego dziedzictwa kulturowego i zdobądź umiejętności językowe, które otworzą drzwi do kariery w różnych dziedzinach.

Studia euroazjatyckie

Studia euroazjatyckie

Studia euroazjatyckie to fascynujący kierunek, który pozwala na zgłębianie wiedzy na temat regionu, który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Na studiach euroazjatyckich poznasz kulturę, historię, języki, gospodarkę i politykę krajów Azji i Europy, co pozwoli Ci zrozumieć globalne procesy zachodzące na świecie.

Studia te kształcą specjalistów, którzy są w stanie pracować w międzynarodowym środowisku, prowadzić negocjacje z partnerami biznesowymi z Azji i Europy, a także pracować w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, czy w sektorze kultury i turystyki. Studia euroazjatyckie to także możliwość zdobycia doświadczenia międzynarodowego dzięki wymianom studenckim oraz stażom w różnych krajach.

Jeśli interesujesz się kulturą i historią Azji i Europy, a także globalnymi procesami politycznymi i gospodarczymi, to kierunek studia euroazjatyckie może być dla Ciebie idealny. W ramach tych studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na rozwijanie kariery w międzynarodowym środowisku i podejmowanie wyzwań na skalę światową.

Archeologia orientalna i antyczna

Archeologia orientalna i antyczna

Studenci w trakcie studiowania tej dyscypliny archeologii zdobywają dobrze usystematyzowaną wiedzę dotyczącą archeologii Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jak również podstawy archeologii Europy pradziejowej i średniowiecznej. Ponadto studenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do praktycznego uprawiania zawodu i uczą się najnowszych metod prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk ze wszystkich okresów chronologicznych oraz niezbędnych do tego zasad współpracy interdyscyplinarnej.

.

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

Prasoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniami nad środkami masowego przekazu. Jest to nauka o tworzeniu, przekazywaniu oraz odbiorze prasy. Student w ramach tej specjalności będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką współczesnych mediów w Polsce i na świecie, pozna prawne aspekty funkcjonowania mediów, różne techniki dziennikarskie oraz metody badań prasoznawczych. Również będzie mógł uczestniczyć w zajęciach doskonalących umiejętności komputerowe w redagowaniu tekstów przy użyciu specjalistycznych oprogramowań oraz zajęciach uczących technik montażu radiowego.

.

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia śreniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując tą dyscyplinę student ma możliwość poznania metod, technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zdobywa wiedzę źródłoznawczą, która pozwoli mu na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. W trakcie nauki poznaje również podstawowe zabiegi konserwacji zabytków oraz zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nieoceniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych takich jak łacina, greka, język angielski lub język hiszpański.

.

Filozofia z etyką

Filozofia z etyką

Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Etyka z kolei jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Dyscyplina ta przybliży studentom szeroką problematykę filozoficzną z zakresu ontologii (nauki o bycie, jego istocie, przedmiocie i własnościach), epistemologii oraz aksjologii. Ćwiczy również inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umijętności. Pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz kultur. Ponadto rozbudza wyobraźnię, ułatwia stworzenie konsekwentnego obrazu świata oraz określenia istotnych celów ludzkiego życia.

.

Dziennikarstwo muzyczne

Dziennikarstwo muzyczne

Od czasów pierwszych „imprez masowych”, społeczeństw nigdy nie opuszczała żądza „igrzysk i chleba”. W związku z wielkoskalową medializacją wydarzeń sportowych, muzycznych, politycznych, narosła potrzeba wykształcenia kadry specjalistów zajmujących się relacjonowaniem i opatrywaniem profesjonalnym komentarzem tego typu imprez. Upadł mit „uniwersalnego dziennikarza”, dlatego uczelnie wychodzą naprzeciw wymaganiom dzisiejszej komunikacji medialnej. Dziennikarstwo muzyczne to kompleksowa wiedza dotycząca muzyki klasycznej i popularnej skorelowana z wykształceniem humanistycznym kreującym absolwentów o szerokim prospekcie w dziedzinie kultury jako całości, przesądzającej o miejscu muzyki w kontekście społeczeństwa.

.