Newspaper on the counter

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia prasy, radia i TV, technologia informacyjna, badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa, edytorstwo prasowe, język wypowiedzi dziennikarskiej, media lokalne, prawo prasowe, techniki pracy dziennikarskiej, etyka, etyka dziennikarska, zajęcia w pracowniach: prasowej oraz radiowej, agencje informacyjne, podstawy ochrony własności intelektualnej, prasa współczesna, reklama i public relations, emisja głosu.

Gdzie studiować prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa?

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną:

  • bibliotekach
  • ośrodkach informacji
  • redakcjach gazet i czasopism
  • rozgłośniach radiowych
  • instytucjach prowadzących edukację medialną

Podobne wpisy