Studia filologiczne

Studia filologiczne

Studia filologiczne W tej grupie znajdziesz kierunki związane z językiem ojczystym, językami obcymi i ich specyfiką.   Kierunki filologiczne od lat cieszą się niezmienną popularnością. Przygotuj się na to, że nie będziesz tylko mówić albo pisać w danym języku, ale poznasz też jego historię, gramatykę historyczną czy teorię. Kandydat na kierunek filologiczny powinien być przede…

Filologia studia

Filologia studia

Studia filologiczne mogą być świetną przygodą dla osób, które mają naturalny, językowy talent, szybko się uczą i są skrupulatne. Studiowanie filologii to w dużej mierze nauka języka obcego. Intensywność i tempo na ćwiczeniach oraz wykładach sprawia, że jako po obronie pracy będziesz biegle posługiwał się wybranym językiem, a także poznasz jego historię oraz najbardziej szczegółowe zasady dotyczące norm językowych.
Koreanistyka

Koreanistyka

Są państwa azjatyckie, które rozwijają się niezwykle szybko. Uczelnie, pragnąc wypuścić na rynek pracy specjalistów znających specyfikę koreańskiej kultury, języka i rzeczywistości, oferują studia na kierunku Koreanistyka. Są to studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych i społecznych.
Filologia chorwacka

Filologia chorwacka

Dzięki studiom na tym kierunku można rozwinąć szereg przydatnych umiejętności oraz poszerzyć wiedzę o historii Słowian. Studia na Filologii chorwackiej dają możliwość poznania kilku języków słowiańskich. Od kandydatów na Filologię chorwacką oczekuje się zdolności językowych, zainteresowań humanistycznych, podstawowej wiedzy o historii krajów byłej Jugosławii, bardzo wysokich ocen na świadectwie dojrzałości lub dyplomie licencjackim. Preferowane są również cechy i umiejętności, takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć poznawania świata, samodzielność.
Turkologia
|

Turkologia

Turcja – Europa i Azja w jednym kraju. To dwie rzeczywistości, które trudno ze sobą połączyć. Możesz je poznać od środka, żyjąc w niej na co dzień lub od zewnątrz, studiując na Turkologii. Te studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Przeważają nauki humanistyczne i społeczne, jednak w programie nauczania znajdują się także zagadnienia wywodzące się z nauk przyrodniczych, czy ekonomicznych. Kandydatem na Turkologię może zostać osoba zainteresowana historią regionu Azji Mniejszej i chętna do nauki języka tureckiego.
Mongolistyka i tybetologia
|

Mongolistyka i tybetologia

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co łączy Mongolię z Polską, albo Tybet z naszym krajem? Jeśli nie zaprzątało ci to głowy, musisz wiedzieć, że powiązań jest sporo. Znajdziesz je i poznasz na Mongolistyce i tybetologii, kierunku studiów orientalnych, oferowanych przez różne uczelnie wyższe w Polsce. Oferta akademicka dotyczy zarówno maturzystów, jak i osoby z tytułem licencjata. Te pierwsze stają do zmagań o indeks, biorąc udział w konkursie świadectw. Te drugie w procesie kwalifikacyjnym na drugi etap studiów akademickich zobowiązane są wykazać się wysoką średnią z dotychczasowego przebiegu nauki na uczelni wyższej, a niekiedy także wiedzą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Studia licencjackie na kierunku Mongolistyka i tybetologia trwają trzy lata, studia magisterskie, dwa lata. W obu grupach znajdą się kandydaci idealni, cierpliwi, doskonale władający językiem obcym, ciekawi świata, akceptujący odmienność w każdym przejawie życia, lubiący się uczyć i zainteresowani naukami humanistycznymi oraz społecznymi.
Iranistyka
|

Iranistyka

Kto czytał „Szachinszacha” poznał Iran sprzed kilkudziesięciu lat, kraj absurdów, pełen niepokojów wewnętrznych, korupcji, tyranii. Jaki jest Iran dziś? Sprawdźcie sami. Okazję taką dają studia orientalistyczne na kierunku Iranistyka. Prowadzi je kilka dużych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. By zostać studentem Iranistyki należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów w konkursie świadectw maturalnych. Wysoko oceniane są zwłaszcza przedmioty humanistyczne, dlatego warto na nie postawić. Całe studia opierają się właściwie na mieszaninie dyscyplin naukowych z dwóch dziedzin: humanistyki i nauk społecznych. Przewijają się one przez wszystkie lata studiów zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie edukacji. Osoby z tytułem licencjata mają możliwość dalszego kształcenia się przez kolejne dwa lata, po których zdobywają tytuł magistra. Studia przygotowują ekspertów znających doskonale problematykę krajów orientalnych, zwłaszcza Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu, należących do tego samego kręgu kulturowego. Mieszkańcy tych państw posługują się różnymi odmianami języka irańskiego, z których najbardziej rozpowszechnioną jest język perski, używany przez ponad 75 milionów obywateli naszej planety.
Afrykanistyka
|

Afrykanistyka

Powitanie z Afryką? Czemu nie! Chcesz poznać ten fascynujący kontynent oraz jego mieszkańców? Nie ma nic prostszego jak rozpoczęcie studiów orientalistycznych na kierunku Afrykanistyka. Są ośrodki akademickie w Polsce, które specjalizują się właśnie w tego typu kierunkach. Zanim trafisz na ich ślad, zapoznaj się z najważniejszymi wiadomościami na temat Afrykanistyki. Po pierwsze studiowanie tego kierunku powinno być dla ciebie pasją, a nie udręką. Jeżeli Afryka jest ci tak odległa, jak Mars, twój wysiłek nie będzie miał sensu. Musisz czuć w sobie Afrykę. Odbierać ją każdym zmysłem. Wtedy Czarny Ląd otworzy przed tobą wszystkie tajemnice. Kandydatem na te studia powinna być osoba zainteresowana naukami humanistycznymi i społecznymi. Te dwie dziedziny przewijają się w programie nauczania nieustannie. Oprócz nich w ofercie edukacyjnej znajduje się także przedmioty należące do nauk przyrodniczych. Osoba chętna do studiowania Afrykanistyki musi mieć otwarty umysł, być tolerancyjna i zainteresowana poznawaniem obcych kultur. W procesie rekrutacji liczą się oceny na świadectwie dojrzałości. Im wyższe, tym łatwiej o zdobycie indeksu. Taką samą drogę kwalifikacyjną przebywają osoby z tytułem licencjata, kontynuujące naukę na drugim etapie edukacji akademickiej. Afrykanistykę możesz studiować trzy lata i zakończyć zdobyciem tytułu licencjata lub pięć lat, kończąc, jako magister. Druga opcja zapewnia większe możliwości rozwoju zawodowego. Wybór zależy tylko od ciebie.
Literaturoznawstwo
|

Literaturoznawstwo

Kierunek Literaturoznawstwo to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem literatury jako dziedziny sztuki, języka i kultury. Studenci na tym kierunku uczą się analizować i interpretować różne gatunki literackie, takie jak poezja, proza, dramat czy literatura dziecięca. Mogą również studiować literatury z różnych epok, narodów i kultur. Kierunek ten pomaga rozwijać umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania krytycznych esejów i analizowania tekstów literackich w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Absolwenci kierunku Literaturoznawstwo mogą znaleźć zatrudnienie w branżach związanych z kulturą, edukacją, dziennikarstwem, a także w firmach wydawniczych i reklamowych.