Dubrovnik, Croatia. Aerial landscape at the summer.

Filologia chorwacka

Dzięki studiom na tym kierunku można rozwinąć szereg przydatnych umiejętności oraz poszerzyć wiedzę o historii Słowian. Studia na Filologii chorwackiej dają możliwość poznania kilku języków słowiańskich. Od kandydatów na Filologię chorwacką oczekuje się zdolności językowych, zainteresowań humanistycznych, podstawowej wiedzy o historii krajów byłej Jugosławii, bardzo wysokich ocen na świadectwie dojrzałości lub dyplomie licencjackim. Preferowane są również cechy i umiejętności, takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć poznawania świata, samodzielność.

Studentem Filologii chorwackiej może zostać każdy maturzysta, przystępujący do konkursu świadectw. Oczywiście indeksy zdobędą tylko najlepsi. Dla osób ubiegających się o przyjęcia na te studia uczelnie przygotowały zróżnicowane oferty dydaktyczne. Przeważają wśród nich studia dwustopniowe: trzyletnie licencjackie oraz dwuletnie magisterskie.

W trakcie studiów:

Nabywa się kompetencje językowe i poznaje skomplikowane losy państw Półwyspu Bałkańskiego. Studenci Filologii chorwackiej uczą się gramatyki języka chorwackiego, poznają piśmiennictwo i literacki dorobek Chorwacji. W ofercie studiów oprócz zajęć językoznawczych i literaturoznawczych znajduje się szereg warsztatów poruszających tematykę związaną z kulturą i sztuką wspomnianego kraju. Dużą zaletą studiowania na kierunku Filologia chorwacka jest możliwość nauki drugiego języka słowiańskiego. Do najczęściej wybieranych należą: czeski, serbski i rosyjski. Najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia naukowe i możliwość odbycia części studiów na jednym z uniwersytetów w Chorwacji. Dużą popularnością cieszą się ogólnopolskie konkursy translatorskie, organizowane przez jeden z polskich uniwersytetów. Wzięcie udziału w tego typu zawodach jest miarodajnym sprawdzianem umiejętności językowych. Studenci mają również możliwość odbycia staży i praktyk na przykład w instytucjach i placówkach nastawionych na promowanie dorobku kulturowego Chorwacji oraz innych państw Półwyspu Bałkańskiego. 

Gdzie studiować filologię chorwacką?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia chorwacka?

Po studiach:

Absolwenci Filologii chorwackiej najczęściej trafiają do mediów, jako eksperci zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi krajów byłej Jugosławii, korektorzy, redaktorzy czy dziennikarze. Wielu studentów tego kierunku studiów rozpoczyna pracę w placówkach edukacyjnych i instytucjach kulturalnych, uczestnicząc w licznych projektach kulturalno-oświatowych. Osobom po Filologii chorwackiej proponuje się również pracę w wydawnictwach, biurach podróży oraz w instytucjach administracji rządowej i prywatnych firmach. Adept Filologii chorwackiej nie musi bać się bezrobocia.

Podobne wpisy