entrance to the beautiful oriental park with traditional ancient architecture in Hue, Vietnam

Filologia orientalna (orientalistyka)

Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych – językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się to do kultur Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki. Dla każdego oczywiście orient to zupełnie coś innego, ale z pewnością na tych studiach poznasz odmienne oraz odległe kultury. Dlaczego warto? Przede wszystkim są to elitarne studia, a stwarza ciekawe perspektywy pracy.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty na Orientalistyce: praktyczna nauka języka, wiedza o języku i komunikacji, wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego, wiedza o akwizycji i nauce języków, językoznawstwo i językoznawstwo stosowanego, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo.

Gdzie studiować filologię orientalną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia orientalna?

Po studiach:

Studenci Orientalistyki znajdują pracę w:

  • instytucjach upowszechnienia kultury,
  • administracji publicznej,
  • agencjach reklamowych,
  • strukturach samorządowych i administracji publicznej.

Podobne wpisy