Cropped of asian woman foreign language teacher using laptop

Filologia studia

Studia filologiczne mogą być świetną przygodą dla osób, które mają naturalny, językowy talent, szybko się uczą i są skrupulatne. Studiowanie filologii to w dużej mierze nauka języka obcego. Intensywność i tempo na ćwiczeniach oraz wykładach sprawia, że jako po obronie pracy będziesz biegle posługiwał się wybranym językiem, a także poznasz jego historię oraz najbardziej szczegółowe zasady dotyczące norm językowych.

W trakcie studiów:

Program studiów zależy przede wszystkim od wyboru specjalizacji. Studia filologiczne bowiem są ogólnym kierunkiem kształcenia, ale to właśnie specjalizacja wyznacza ostateczny profil studiów. W ramach studiów na kierunku filologia, na większości uczelni prowadzone są specjalności dotyczące zagadnień językoznawczych oraz funkcjonowania języka, a także skupiające uwagę na nauce języka obcego lub wielu języków obcych. Studenci kierunków filologicznych mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy na temat: Gramatyki, Fleksji, Słowotwórstwa, Fonetyki, Żaden język nie rozwija się w próżni. Ważne są również wykłady i ćwiczenia z zakresu: 

  • Historii literatury,
  • Kultury,
  • Filozofii,
  • Literaturoznawstwa.

Gdzie studiować filologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą filologię?

Po studiach:

Absolwenci studiów filologicznych mogą wybrać kilka ścieżek rozwoju. Najbardziej oczywistym jest oczywiście praca nauczyciela, ale filolog to także świetny korektor, tłumacz oraz dziennikarz. Jako specjalista od języka w każdej postaci absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć pracę w agencjach reklamowych, specjalizujących się w reklamie i promocji marek.

Podobne wpisy