Street of Old chinese asian city on a sunset at hongluo temple

Studia azjatyckie

Kierunek studia azjatyckie należy do grupy kierunków unikatowych i skierowany jest do osób ambitnych, ciekawych, nie obawiających się podróży i nowych wyzwań. Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej kadry dla firm, które rozwijają kontakty między Europą a Azją. Studenci w trakcie studiów poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

W trakcie studiów:

Zdobywają wiedzę o największych potentatach na rynku azjatyckim takim jak: Chiny, Japonia, Korea, ale także uzyskują podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi.

Gdzie studiować kierunek studia azjatyckie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek studia azjatyckie?

Po studiach:

Absolwent Studiów azjatyckich znajdzie zatrudnienie w:

  • służbach dyplomatycznych,
  • firmach i przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty biznesowe z krajami azjatyckimi,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • instytucjach kulturalnych,
  • administracji i urzędach państwowych.

Podobne wpisy