Vitebsk in the evening, Belarus

Filologia białoruska (białorutenistyka)

Filologia białoruska to dziedzina pozwalająca na poznanie kultury i historii Białorusi. Realizując program studiów zdobyć można kompleksową wiedzę o kraju, z szczególnym uwzględnieniem kultury i historii Białorusi. Dlaczego warto wybrać się na te studia? Przede wszystkim dlatego, że język białoruski jest jednym z języków słowiańskich, podobieństwa pomiędzy tym językiem a naszym są widoczne nawet dla nieprawionego filologa. Może warto więc rozpocząć te studia i zostać specjalistą w zakresie mowy, pisma, historii oraz kultury Białorusi? Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Podczas studiów realizuje się takie przedmioty jak: lektorat języka białoruskiego i rosyjskiego, historię Białorusi, teorię literatury i kulturę pogranicza polsko-białoruskiego.

Gdzie studiować filologię białoruską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia białoruska?

Po studiach:

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach kulturalnych, mediach, placówkach oświatowych, a także w placówkach dyplomatycznych lub w branży turystycznej, gdzie będą mogli wykorzystać znajomość języka i kultury Białorusi.

Podobne wpisy