Stack of books, cup and glasses on wood desk with blurred bookshelf in the library.

Przekładoznawstwo stosowane

Jest to nowatorski interdyscyplinarny profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy. Kształci on doskonale przygotowanych do pracy tłumaczy języka rosyjskiego i angielskiego. Student ma możliwość biegłego opanowania dwóch języków obcych. Oprócz wiedzy teoretycznej z tej dziedziny (ogólna wiedza filologiczna) student uczy się wykorzystywania swoich umiejętności w praktyce. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy jako tłumacz języka angielskiego i rosyjskiego. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student zapoznaje się z zasadami i metodologią pracy tłumacza. Duża ilość zajęć praktycznych gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności translatorskich.

Gdzie studiować przekładoznawstwo stosowane?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek przekładoznawstwo stosowane?

Po studiach:

Absolwent nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ popyt zgłaszany na specjalistów z tej dziedziny jest ciągle bardzo duży.

Podobne wpisy