Bratislava at sunset

Filologia słowacka

Podstawowym celem kształcenia na Filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Obok udoskonalania umiejętności językowych studenci kształcą się również w zakresie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i przekładoznawczej w języku słowackim. Jakie treści programowe są realizowane oraz gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chciałbyś w przyszłości zacząć ten kierunek studiów, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia programowe: 

  • Kultura i turystyka regionów
  • Europeistyka kulturowa
  • Animacja kultury
  • Teatrologia i filmoznawstwo
  • Antropologia nowych mediów
  • Wiedza o kulturze

Gdzie studiować filologię słowacką?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia słowacka?

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, w instytucjach kultury, w szkolnictwie, jako tłumacz oraz w firmach prowadzących kontakty biznesowe i handlowe ze Słowacją.

Podobne wpisy