Barcelona City in the Evening Aerial View

Filologia hiszpańska (hispanistyka)

Język hiszpański należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Obecnie jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W Polsce rośnie zainteresowanie Hiszpanią i jej kulturą, a także krajami Ameryki Łacińskiej. Studia na kierunku filologia hiszpańska przeznaczone są dla osób, które chciałyby dobrze poznać język a także kulturę i historię krajów obszaru języka hiszpańskiego. Oprócz praktycznej znajomości języka oraz studiowania kultury, historii i literatury program studiów obejmuje wiedzę o nauce języka, językoznawstwie, literaturoznawstwie.

Co Cię czeka na studiach?

Hispanistyka to nauka o języku i literaturze hiszpańskiej. Przykładowe przedmioty na filologii hiszpańskiej: metodyka nauczania języka, glottodydaktyka, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, gramatyka historyczna, rozumienie ze słuchu, pisanie, gramatyka praktyczna, konwersacje, fonetyka, tłumaczenia, wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury hiszpańskiej, analiza tekstów literackich, historia wybranego obszaru językowego.

Gdzie studiować filologię hiszpańską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia hiszpańska?

Po studiach

Po Filologii hiszpańskiej absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • jednostkach oświatowych, jako nauczyciele języka hiszpańskiego,
  • biurach tłumaczeń,
  • placówkach dyplomatycznych,
  • mediach,
  • turystyce i hotelarstwie,
  • instytucjach administracji publicznej,
  • przedsiębiorstwach komercyjnych,
  • placówkach kulturalnych.

Podobne wpisy