Taj Mahal - Agra - India

Indologia

Na kierunku Indologia kształcą się specjaliści w dziedzinie cywilizacji, kultur i języków Azji Południowej, a w tym zwłaszcza obszarów językowych sanskrytu i hindi. Słuchacze Indologii zapoznają się z zagadnieniami tradycji literackich i religijnych, światem manuskryptów i współczesną problematyką lingwistyczną i literaturoznawczą oraz z nurtującymi region Azji Południowej zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sztukami pięknymi i formami teatralnymi. Program studiów na Indologii obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie sanskrytu klasycznego i hindi.

W trakcie studiów:

Przedmioty na tym kierunku to m.in.:

  • Praktyczna nauka hindi
  • Gramatyka opisowa hindi
  • Kurs podstawowy sanskrytu 
  • Geografia i etnografia Azji Południowej
  • Literatura regionu – Tradycje literackie Azji Południowej 
  • Historia regionu – Historia krajów Azji Południowej
  • Kultura regionu – Kultura Azji Południowej
  • Wstęp do studiów orientalistycznych 
  • Wstęp do indologii i studiów południowoazjatyckich
  • Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Gdzie studiować indologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek indologia?

Po studiach:

Absolwent kierunku Indologia jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, mediach, muzeach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp. oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Podobne wpisy