Brandenburg Gate at dusk in Berlin

Filologia germańska (niemiecka)

Zanim wybierzesz się na Filologię germańską musisz wiedzieć, że studenci germanistyki uczą się nie tylko fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Studenci filologii niemieckiej poznają język, kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Z umiejętnościami, jakie zdobywają podczas studiów z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Sporo niemieckich firm ma w Polsce swoje filie i oddziały. Zapraszamy do lektury!

Na studiach

Również rozwój polskiej turystyki i hotelarstwa stwarza zapotrzebowanie na osoby posługujące się biegle językiem niemieckim oraz znające obyczaje społeczeństwa. Germanistyka jest stosunkowo popularnym kierunkiem wśród kandydatów na studia, a możliwości kształcenia w tej dziedzinie gwarantuje szereg uczelni.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego (fonetyka, rozumienie ze słuchu, niemiecki mówiony, rozumienie języka pisanego, nauka języka pisanego, tłumaczenia, stylistyka, gry językowe, konwersacje, język specjalistyczny), wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury niemieckojęzycznej, wiedza o krajach obszaru języka niemieckiego, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna.

Gdzie studiować filologię germańską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia germańska?

Po studiach

Po Filologii germańskiej studenci znajdują pracę w:

  • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe,
  • sektorze gospodarczym jako tłumacze języka niemieckiego i samodzielni decyzyjni pracownicy,
  • branży turystycznej,
  • wydawnictwach,
  • mediach,
  • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych,
  • jednostkach samorządowych,
  • instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową.

Podobne wpisy