Mongolian Man with Trained Eagle
|

Mongolistyka i tybetologia

W trakcie studiów:

Czeka cię bardzo dużo nauki. Przede wszystkim zapoznasz się z historią poszczególnych państw Azji. Dowiesz się, jakie powiązania łączą Mongolię i Polskę, a także Tybet i nasz kraj. Otrzymasz możliwość perfekcyjnego nauczenia się języków, jakimi władają mieszkańcy Mongolii i Tybetu. Znajomość kultury tamtego regionu świata na pewno ułatwi ci nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami opisywanych narodów. Umiejętności komunikacji interpersonalnej i swobodne wyrażanie myśli w obcym, egzotycznym języku pozwoli ci spojrzeć na świat ze znacznie szerszej perspektywy. Studenci staną się bardziej tolerancyjni i otwarci na odmienności społeczno-kulturowe. Studiowanie Mongolistyki i tybetologii pozwala oprócz nabycia kompetencji językowych oraz wiedzy o Dalekim Wschodzie i jego mieszkańcach, zdobyć doświadczenie i cenne umiejętności, pożądane na rynku pracy w każdej branży. Studentom tego kierunku oferuje się staże i praktyki w miejscach powiązanych tematycznie ze studiami, a więc w mediach, zorientowanych na problematykę kontynentu azjatyckiego, w urzędach i instytucjach utrzymujących kontakty gospodarcze czy naukowe z partnerami z Mongolii czy też Tybetu. Absolwenci tych studiów są doskonale przygotowani do pracy na wielu stanowiskach. 

Gdzie studiować mongolistyk i tybetologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek mongolistyka i tybetologia?

Po studiach:

Czeka ciekawa praca w branży medialnej. Osoby zainteresowane pracą w portalach internetowych czy czasopismach, mogą objąć posady redaktorów lub dziennikarzy parających się tematyką Dalekiego Wschodu. Studenci, którzy ukończyli Mongolistykę i tybetologię na pewno znajdą zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej utrzymujących kontakty zagraniczne ze swoimi odpowiednikami po stronie mongolskiej i tybetańskiej. Adepci tego kierunku studiów będą także mogli pracować w rozmaitych ośrodkach kultury, promujących odmienność i egzotykę krajów lezących w głębi Azji.

Podobne wpisy