mountain landscape with Hot air balloons, Cappadocia, Turkey
|

Turkologia

Turcja – Europa i Azja w jednym kraju. To dwie rzeczywistości, które trudno ze sobą połączyć. Możesz je poznać od środka, żyjąc w niej na co dzień lub od zewnątrz, studiując na Turkologii. Te studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Przeważają nauki humanistyczne i społeczne, jednak w programie nauczania znajdują się także zagadnienia wywodzące się z nauk przyrodniczych, czy ekonomicznych. Kandydatem na Turkologię może zostać osoba zainteresowana historią regionu Azji Mniejszej i chętna do nauki języka tureckiego.

W trakcie studiów:

Pierwszy etap edukacji to trzyletnie studia, zakończone obroną pracy licencjackiej. Maturzyści muszą posiadać minimum podstawową wiedzę o historycznych związkach Polski z państwem położonym nad cieśniną Bosfor. Będzie można poznać wiele niezwykle interesujących zagadnień reprezentujących kilka dziedzin nauki. Przez cały okres trwania edukacji priorytetowe znaczenie ma nauka języka tureckiego. Studenci poznają więc alfabet, gramatykę i literaturę turecką. Z biegiem czasu rozwijają swe kompetencje lingwistyczne, doprowadzając je do perfekcji. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwent ma dysponować znajomością języka tureckiego umożliwiającą swobodne tłumaczenie tekstów mówionych oraz pisanych. Równocześnie z nauką języka studenci Turkologii poznają historię Turcji, a także jej dorobek cywilizacyjny wytworzony na przestrzeni wieków. Uczelnie oferujące studia na opisywanym kierunku dbają o wysoki standard nauczania, dlatego najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia naukowe i możliwość wzięcia udziału w jednym z programów wymiany studentów. W taki sposób otrzymują szansę na poszerzenie wiedzy, wyszlifowania umiejętności językowych oraz nabycie wielu wartościowych kompetencji społecznych. Utrzymywanie kontaktów z obywatelami Turcji może przynieść pozytywne konsekwencje w przyszłości. Wielu absolwentów Turkologii skorzystało z możliwości wyjazdu i zdobyło w ten sposób ciekawą pracę.

Gdzie studiować turkologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turkologia?

Po studiach:

Możesz zostać na uczelni i przybliżać wiedzę o Turcji swoim podopiecznym. Możesz współpracować z różnymi firmami albo promować Turcję prowadząc ciekawe projekty dla ośrodków krzewiących kulturę. Możesz zostać tłumaczem. Masz szansę sprawdzić się w roli eksperta i występować w programach telewizyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym, czy też kulturalnym Azji Mniejszej, w tym szczególnie Turcji. Z twoich usług na pewno chętnie skorzystają organizacje pozarządowe pomagające potrzebującym w różnych rejonach świata. Jako absolwent Turkologii dasz sobie radę na rynku pracy, niezależnie od tego, gdzie zostaniesz zatrudniony.

Podobne wpisy