Ancient cave drawings

Etnologia

Etnologia to jedna z dyscyplin wchodząca w zakres antropologii. Klasyfikuje ona ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Dzisiejsza etnologia analizuje mechanizmy funkcjonowania kultury, również masowej i popularnej, bada ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne oraz procesy globalizacji kultury. Studia etnologiczne są dla osób, które interesuje problematyka etniczna i kulturowa.

W trakcie studiów:

Plan studiów zakłada zapoznanie studenta z problematyką etnokulturową na tle podstawowych zagadnień współczesnej humanistyki. Student uczy się rozpoznawać zasadnicze mechanizmy rządzące kulturą i orientować się w zróżnicowaniu kulturowym Polski, Europy i świata. Dowiaduje się, jak dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej oraz poznaje podstawowe umiejętności etnograficznej pracy terenowej. Wiedzę i umiejętności student ma możliwość zdobyć dzięki zajęciom z: historii kultury, folkloru, etnologii Polski i Europy, technik i metod badań etnologicznych, muzealnictwa itp.

Gdzie studiować etnologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek etnologia?

Po studiach:

Absolwenci Etnologii najczęściej pracują :

  • w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych i naukowych,
  • w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej i gdzie niezbędna jest umiejętność łatwego komunikowania się z ludźmi, szczególnie z innych obszarów kulturowych,
  • w Polskiej Akademii Nauk i instytucjach naukowych, na uniwersytetach,
  • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym, w skansenach,
  • w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą ludową (folklorem, sztuką nieprofesjonalną),
  • w ośrodkach kultury regionalnej i działach administracji,
  • w centrach badań opinii publicznej,
  • w redakcjach i instytucjach informacyjnych (mediach),
  • w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations) itp.

Podobne wpisy