Ethnology Museum in Paris

Muzeologia

Rozwój studiów muzeologicznych, dokonujący się bardzo dynamicznie w latach 80. i 90. XX w. na całym świecie, uświadomił, iż ta dziedzina – traktowana dotąd jako „specjalizacja” – stała się jednym z najbardziej rozległych, długotrwałych i wymagających zakresów badań na styku humanistyki, nauk ścisłych, inżynierii i nauk przyrodniczych. Wbrew pozorom muzeologia to praktyczne studia. W odróżnieniu od studiów historycznych, słuchacze otrzymują wiedzę dotyczącą zarządzania taką placówką. Jeśli chcesz poświecić się szerzeniu historii (szczególnie tej najbliższej), to są to studia dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty z toku studiów na Muzeologii:

  • historia muzealnictwa,
  • nauki historyczne,
  • organizacja prac,
  • informatyka zastosowana w muzealnictwie,
  • obiekt, opis i dokumentacja,
  • biblioteki i muzea,
  • historia sztuki,
  • archeologia,
  • etnologia,
  • konserwatorstwo.

Gdzie studiować muzeologię?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek muzeologia sprawdź kategorie Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury oraz Historia sztuki, krytyka, teoria kultury.

Po studiach:

Absolwent kierunku Muzeologia powinien być przygotowany do pracy w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, szkołach prowadzących zajęcia z zakresu dostępu do kultury, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów.

Podobne wpisy