Green peninsula Hel on Baltic Sea, aerial view
|

Etnofilologia kaszubska

Problem mniejszości narodowych i językowych w Europie jest obecnie tematem ożywionej debaty wśród językoznawców, socjologów, etnologów oraz polityków. Kaszubski jest językiem regionalnym, którym mówią Kaszubi – społeczność żyjąca w regionie Pomorza Gdańskiego. Wzrost zainteresowania językiem kaszubskim spowodował zapotrzebowanie na nauczycieli oraz osoby profesjonalnie przygotowane do promocji tego regionu w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom utworzono kierunek studiów Etnofilologia kaszubska. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

W trakcie studiów student poznaje podstawowe zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i językowych, dokładnie bada i analizuje historię, literaturę, kulturę języka kaszubskiego i nabywa kompetencji zawodowych w dwóch specjalnościach:

  • nauczycielskiej,
  • animacyjno-medialnej.

Gdzie studiować etnofilologię kaszubską?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek etnofilologia kaszubska sprawdź kategorie Etnologia i antropologia kulturowa, Etnofilologie oraz Filologia polska.

Po studiach:

Absolwent Etnofilologii kaszubskiej znajdzie pracę:

  • w administracji samorządowej,
  • w instytucjach kulturalnych i samorządowych,
  • w szkolnictwie, jako nauczyciel języka kaszubskiego,
  • jako dziennikarz, edytor, korektor.

Podobne wpisy