Aerial view of waves on Baltic sea in summer

Studia bałtyckie

Studia bałtyckie to nowy kierunek studiów, który powstał dzięki badaniom toruńskich naukowców nad regionem Skandynawii oraz państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Łączy on w sobie wiele dziedzin i specjalności, skupionych wokół tego regionu. W założeniach student zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego. W trakcie studiów będzie można wybrać jedną z trzech specjalności: bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia), skandynawską i niemiecką. Chcesz wiedzieć więcej na temat studiów bałtyckich? Zachęcamy do lektury!

W trakcie studiów:

W programie studiów przewidziano intensywną naukę języka obcego związanego z wybraną specjalnością w zwiększonej liczbie godzin oraz drugiego języka nowożytnego i łaciny.

Gdzie studiować studia bałtyckie?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą studia bałtyckie sprawdź kategorie Filologie bałtyckie oraz Stosunki międzynarodowe.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • jako dziennikarz i specjalista ds. stosunków międzynarodowych,
  • jako specjalista ds. ruchu turystycznego lub przewodnik (po ukończeniu specjalnych kursów),
  • w biurach turystycznych,
  • w urzędach i administracji publicznej.

Similar Posts