Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991. Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez…

Mediacja międzykulturowa
||

Mediacja międzykulturowa

Studia na kierunku Mediacja międzykulturowa to doskonała okazja dla osób zainteresowanych pracą w dziedzinie międzykulturowej, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Program studiów obejmuje między innymi naukę technik negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między różnymi kulturowymi grupami społecznymi. Studenci zdobywają wiedzę na temat różnic kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach międzykulturowych, a także umiejętności interpersonalne niezbędne do pracy w międzynarodowych organizacjach i firmach. Absolwenci kierunku Mediacja międzykulturowa są poszukiwani na rynku pracy ze względu na swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji i negocjacji.

Studia bałtyckie

Studia bałtyckie

Studia bałtyckie to nowy kierunek studiów, który powstał dzięki badaniom toruńskich naukowców nad regionem Skandynawii oraz państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Łączy on w sobie wiele dziedzin i specjalności, skupionych wokół tego regionu. W założeniach student zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego. W trakcie studiów będzie można wybrać jedną z trzech specjalności: bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia), skandynawską i niemiecką. Chcesz wiedzieć więcej na temat studiów bałtyckich? Zachęcamy do lektury!
Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska to nowy, oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w takich miejscach: międzynarodowe korporacje, biura poselskie, a także samodzielne stanowiska zarządcze. Jeśli zastanawiasz się jaki kierunek wybrać, a dyplomacja europejska wydaje się ciekawą alternatywną, zapoznaj sie z dalszą częścią artykułu.
Dyplomacja i stosunki konsularne

Dyplomacja i stosunki konsularne

Absolwenci kierunku Dyplomacja i stosunki konsularne to osoby, które potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie znają przynajmniej dwa języki obce. Jest to podstawa ukończenia takich studiów. Chciałbyś specjalizować się w protokole dyplomatycznym? Poznać zagadnienia związane z prawem gospodarczym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej? A może dowiedzieć się czegoś o bezpieczeństwie międzynarodowym? Jeśli tak, to Dyplomacja i stosunki konsularne są dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury – dowiedz się czegoś więcej o programie studiów oraz perspektywach zatrudnienia.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych z globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, czy międzynarodowe stosunki finansowe. Chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązującego programu studiów? Zachęcamy do dalszej lektury! 
Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania. Ukończenie kierunku pozwala na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach i firmach działających w środowisku wielokulturowym. Kierunek zajmuje się także badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. To dziedzina łącząca w sobie nauki społeczne i polityczne. Stosunki międzynarodowe jak sama dotyczą właśnie tych relacji.
Europeistyka

Europeistyka

Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi, zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem społeczeństw europejskich. Pomysł zorganizowania studiów europejskich (European Studies) zrodził się w czasie tworzenia pierwszych instytucji integrujących Europę. Instytucje te wraz z coraz wyższym poziomem rozwoju potrzebowały fachowej kadry administracyjnej.