Small national flags on conference table

Dyplomacja i stosunki konsularne

Absolwenci kierunku Dyplomacja i stosunki konsularne to osoby, które potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie znają przynajmniej dwa języki obce. Jest to podstawa ukończenia takich studiów. Chciałbyś specjalizować się w protokole dyplomatycznym? Poznać zagadnienia związane z prawem gospodarczym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej? A może dowiedzieć się czegoś o bezpieczeństwie międzynarodowym? Jeśli tak, to Dyplomacja i stosunki konsularne są dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury – dowiedz się czegoś więcej o programie studiów oraz perspektywach zatrudnienia.

W trakcie studiów:

protokół dyplomatyczny, współczesna dyplomacja, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, korespondencja dyplomatyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe, historia dyplomacji, sztuka dyplomacji, prawo dyplomatyczne i konsularne, kultura osobista, służba konsularna, dyplomacja dwustronna i wielostronna, sztuka rozwiązywania konfliktów;

Gdzie studiować dyplomację i stosunki konsularne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek dyplomacja i stosunki konsularne?

Po studiach:

Po ukończeniu studiów na kierunku Dyplomacja i stosunki konsularne, absolwenci swoją dalszą ścieżkę zawodową mogą rozwijać w:

  • organizacjach międzynarodowych tj. ONZ, NATO czy UE,
  • służbach dyplomatycznych i konsularnych,
  • administracji publicznej,
  • wszelkich organach wewnętrznych i zewnętrznych polityki zagranicznej Polski,
  • mediach.

Podobne wpisy