phoca_thumb_s_pg-logo

Rewia wynalazków, czyli Technicon Innowacje 2009

Targi łączą świat biznesu i przemysłu. W tym roku oferta Politechniki Gdańskiej prezentowana będzie bardzo szeroko. Wszak stoisko, przygotowane przez Dział Współpracy z Gospodarką, zajmuje aż 170 metrów.
Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do technologów i firm produkcyjnych Udział w targach jest również wyjątkową okazją dla doktorantów i studentów do zapoznania się z ideą gospodarki innowacyjnej i jej promocji. Aby umożliwić studentom odwiedzenie targów na PG ustanowiono godziny rektorskie – 28 października, od 10.00 do 15.00.
Podczas targów co roku rozgrywane są konkursy. O Medal Mercurius Gedanensis walczyć będzie pięć politechnicznych wynalazków, a do konkursu Innowacje 2009 nasi naukowcy zgłosili kilkanaście pomysłów. Zwykle wręczane są też nagrody specjalne. Jedną z nich jest Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej.
Tegorocznemu Techniconowi towarzyszy Globe Forum – prestiżowa konferencja społeczno-gospodarcza organizowana od 2003 roku w Sztokholmie. Każdego roku Globe Forum skupia licznych przedstawicieli świata biznesu i nauki, w tym specjalistów z całej Europy, Chin, Indii i USA. Tegoroczne Globe Forum po raz pierwszy odbywa się poza Szwecją. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.
Kluczowymi tematami poruszanymi podczas gdańskiej edycji będą: zrównoważony rozwój oraz innowacyjność – „Business Innovation for Sustainable Growth”. Będzie też mowa o energetyce jądrowej oraz energetyce odnawialnej, o transporcie i logistyce, o IT, a także o rynkach kapitałowych i finansowych.
Podczas forum przyznawane są prestiżowe nagrody Globe Awards. Nagrody te wspierają nowatorskie idee, które sprzyjają tworzeniu światowej gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju.
Do tego konkursu politechnicy zgłosili Fotokatalityczny system do oczyszczania ścieków na małych i średnich jednostkach pływających. Twórcami tego systemu są dr hab. Adriana Zaleska i prof. Jan Hupka z Wydziału Chemicznego PG.
– Proponowanym rozwiązaniem jest fotokataliza zanieczyszczeń zawartych w ściekach z wykorzystaniem TiO2 i promieniowania słonecznego (energii odnawialnej). Proponujemy po raz pierwszy bezpośrednie wykorzystanie TiO2 (również modyfikowanego siarką, azotem i węglem) do fotodegradacji zanieczyszczeń obecnych w ściekach sanitarno-bytowych powstających na małych jednostkach pływających. Rodniki hydroksylowe generowane w obecności TiO2 pod wpływem światła słonecznego pozwolą na eliminację ksenobiotyków obecnych w preparatach myjących i środkach sanitarnych stosowanych na małej jednostce pływającej – opowiada dr hab. Adriana Zaleska z Katedry Technologii Chemicznej.
Więcej informacji na temat targów i Globe Forum znajduje się na stronie internetowej:
http://www.mtgsa.pl/e4u.php/23,pl,

Podobne wpisy