phoca_thumb_s_wampiriada

Krwiopijcy w akcji

 
 – Wampiriada na stałe wpisała się do kalendarza imprez Politechniki Gdańskiej i cieszy się dużą popularnością, czego dowodem są statystyki. Liczba krwiodawców z roku na rok rośnie. Podczas siódmej edycji Wampiriady osiągnięty został najlepszy wynik w historii akcji. Krew oddało 510 osób – opowiada Magdalena Bil z klubu Honorowych Dawców Krwi „Młodzi” przy Politechnice Gdańskiej.
 
Kto może oddać krew? Dawcą może zostać każda zdrowa osoba licząca nie mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat. Waga: co najmniej 50 kilogramów. Ważne, by oddający krew na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nie tatuował się, nie przekłuwał uszu i innych części ciała, ani nie przechodził badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych: gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii. Musi też minąć co najmniej pół roku od leczenia krwią lub jej składnikami.
 
Oddający krew powinien być wyspany, wypoczęty i zdrowy. Powinien też zadbać o dietę: spożyć lekki posiłek wykluczający tłuszcze pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczyć palenie tytoniu. Nie  powinien spożywać alkoholu, także w dniu poprzedzającym oddanie krwi.
 
Warto wiedzieć, że dorosły człowiek posiada około pięciu litrów krwi. Jednorazowo można oddać 450 ml, mężczyźni nie częściej niż co osiem tygodni, a kobiety nie częściej niż co dwanaście tygodni. Każdy krwiodawca, który odwiedzi Wampiriadę, otrzyma zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność na zajęciach i w pracy z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii (8 czekolad) i zwrot kosztów przejazdu do miejsca donacji.
 
Organizatorem Wampiriady jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Młodzi” zrzeszający studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych, nie tylko Politechniki Gdańskiej, ale wszystkich trójmiejskich uczelni.
  
Wampiriada organizowana jest nieprzerwanie od 2003 roku, odbywa się nawet dwa razy w roku. Pieczę nad specjalistyczną stroną przedsięwzięcia od lat sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Tegoroczną akcję sponsoruje Acxiom i Rugbuś Pub. Honorowy patronat nad imprezą objął prof. Henryk Krawczyk, rektor PG
 
Wampiriada 2009
27–29 października, godz. 9.00–15.00, nowy budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Podobne wpisy