Conversation at meeting
|

Administracja europejska

W trakcie studiów?

Najczęściej wykładane przedmioty:

zarządzanie funduszami unijnymi; ekonomiczne i społeczne aspekty procesów integracyjnych; stosunki polityczne i gospodarcze; najnowsza historia polityczna; stosunki międzynarodowe; integracja europejska; wstęp do statystyki i demografii; administracja publiczna; podstawy organizacji i zarządzania; międzynarodowe stosunki gospodarcze; prawo i instytucje UE; prawa człowieka; geopolityka Europy; polityka spójności i środki pomocowe UE; polityka zagraniczna RP; wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE.

Gdzie studiować administrację europejską?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja europejska sprawdź kategorie Administracja i samorządność oraz Prawo i administracja.

Po studiach:

Absolwenci administracji europejskiej najczęściej pracują :w

  • administracji publiczna, zarówno rządowej, jak samorządowej, z wykorzystaniem dotacji z programów pomocowych UE,
  • administracji UE,
  • instytucjach pozarządowych współpracujących z UE,
  • firmach jako specjaliści zajmujący się współpracą z UE,
  • przedstawicielstwach instytucji UE w Polsce.
  • firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Podobne wpisy