Film industry, behind the scenes
||

Zarządzanie kulturą i mediami

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu kultury oraz mediów. Podczas studiów odbyć można szereg nowatorskich zajęć pozadydaktycznych, takich jak spotkania z praktykami kultury i mediów, czy realizacja własnego projektu (np. teatralnego, fotograficznego, wystawienniczego lub badawczego). Jest to kierunek dla osób, które chciałby się związać z kulturą i sztuką, ale nie chcą występować na scenie, tylko raczej dobrze odnajdują się w roli organizatora. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Media w kulturach pozaeuropejskich, Edukacja medialna i upowszechnianie kultury, Aspekty prawnego ulokowania  mediów, Etyczne implikacje technologii informacyjno-komunikacyjnych, Regulacje prawne w komunikowaniu międzynarodowym, Propaganda i dezinformacja we współczesnych mediach masowych, Psychologia mediów

Gdzie studiować zarządzanie kulturą i mediami?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie kulturą i mediami?

Po studiach:

Absolwent Zarządzania kulturą i mediami posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych. Absolwent zajmował się będzie szeroko pojętym zarządzaniem w mediach, podejmując pracę m.in. w redakcjach prasowych, stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, organach administracji państwowej.

Podobne wpisy