Fashion art portrait of beautiful women

Intermedia

W założeniu kierunek łączy obszary sztuki, nauk humanistycznych i ścisłych oraz nowych technologii. Na program kształcenia na kierunku Intermedia składają się przedmioty z definicji artystyczne (skierowane na sztukę historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu, jak i rozwijające swoiste dla intermediów środki wyrazu), ale również przedmioty zogniskowane na refleksji nad uwarunkowaniami i skutkami działań artystycznych (estetyka, socjologia, analiza strukturalnie i medialnie złożonych dzieł sztuki, percepcja polisensoryczna, strategie artystyczne).

W trakcie studiów:

Przedmioty wchodzące w zakres wykładów to między innymi:

  • historia sztuki,
  • socjologia kultury,
  • estetyka,
  • prawo autorskie,
  • wiedza o sztuce współczesnej,
  • historia mediów.

Gdzie studiować intermedia?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek intermedia sprawdź kategorie Gry komputerowe i sztuki multimedialne oraz Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji.

Po studiach:

Intermedia to kierunek przygotowujący do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzania umiejętności i wiedzy, a także do współpracy z instytucjami kulturalnymi i medialnymi. Kierunek ten przygotowuje również do współpracy przy tworzeniu projektów łączących sztukę z nowoczesnymi technologiami.

Podobne wpisy