Boy having a piano lesson at music school

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uczelnie mające w swojej ofercie kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim nie boją się pracować z ludźmi dorosłymi i z dziećmi. Dodatkowym atutem jest umiejętność wychodzenia z inicjatywą i pomysłowość, dlatego jeżeli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz wysuwać sowich pomysłów na pierwszy plan – te studia nie są dla Ciebie. Talent muzyczny, w tym dobry słuch i umiejętność gry na instrumencie z pewnością są niezwykle ważne. Kto powinien wybrać takie studia i czego uczą się słuchacze?

W trakcie studiów:

Zakres przedmiotowy na tym kierunku obejmuje:

  • historię muzyki,
  • czytanie partytur,
  • kształcenie słuchu,
  • naukę akompaniamentu,
  • interpretację tekstu literackiego,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe.

Gdzie studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej?

Po studiach:

W zależności od ukończonej specjalności, absolwent Edukacji artystycznej jest przygotowany do prowadzenia: animacji kultury muzycznej, działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych, zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zajęć z rytmiki oraz do prowadzenia zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Podobne wpisy