Tibetan bells in sound therapy

Muzykoterapia

Muzyka może działać uspokajająco i rozluźniająco. Może służyć zabawie oraz edukacji. Muzyka tworzy równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Muzykoterapia wykorzystuje te funkcje muzyki w leczeniu psychiatrycznym, u pacjentów z chorobami serca, dzieci, dzieci niewidomych i niedowidzących. Studia te kształcą przyszłych muzykoterapeutów, którzy w trakcie studiów zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Uczą się wykorzystywać muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb.

W trakcie studiów:

Uczą się, jak poprawie rozpoznawać i interpretować sygnały wysłane przez nasze organizmy. Nie brakuje zajęć, na których studenci poznają metody pracy z pacjentem. Program studiów jest ułożony tak, by student miał możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z takich dziedzin, jak muzyka, medycyny, psychologii oraz socjologii.

Gdzie studiować muzykoterapię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek muzykoterapia?

Po studiach:

Absolwent studiów może pracować jako muzykoterapeuta w takich jednostkach, jak:

  • placówki medyczne i oświatowe,
  • ośrodki rehabilitacyjne,
  • ośrodki rewalidacji oraz resocjalizacji,
  • placówkach zajmujących się profilaktyką.

Podobne wpisy