Mangrove ecotourism center.

Turystyka zrównoważona

W trakcie studiów:

Studia na kierunku Turystyka zrównoważona mają kilka głównych założeń, m.in.:

  • propagowanie zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą,
  • nakłanianie społeczności lokalnych do zachowań proekologicznych,
  • redukcja ilości odpadów i nadmiernego zużycia energii i wody w branży turystycznej,
  • zachowania zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych.

Gdzie studiować turystykę zrównoważnoną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turystyka zrównoważona?

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku poszukują pracy:

  • w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej np. w starostwach powiatowych,
  • w agroturystyce i ekoturystyce,
  • jako pracownicy w przedsiębiorstwach turystycznych,
  • w agencjach rozwoju regionalnego,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą związaną z turystyką.

Podobne wpisy