Rosary with cross laying on a Bible book.

Teologia

Studia na kierunku Teologia przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teologii i historii Kościoła. Zamiarem tych studiów jest prezentacja przekroju zagadnień religijnych, filozoficznych i teologicznych. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Poprzez studia teologiczne nabywa się gruntownej wiedzy teologicznej z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych.

W trakcie studiów

Studia na Teologii obejmują takie przedmioty, jak: biblistyka, bioetyka ogólna i szczegółowa, dogmatyka, dogmatyka – chrystologia, egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu, etyka życia rodzinnego, etyka filozoficzna, filozofia Boga, filozofia człowieka, fonetyka, antropologia filozoficzna, emisja głosu, pedagogika, prawo kanoniczne.

Gdzie studiować teologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek teologia?

Po studiach

Absolwent Teologii przygotowany jest do pracy w charakterze:

 • nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • nauczyciela przygotowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • pracownika kościelnych, jak i świeckich instytucji i ośrodków kulturalnych,
 • świadczenia usług edukacyjno-kulturalnych.
 • pracę oświatową w specjalistycznych bibliotekach, wydawnictwach i redakcjach,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w archiwach,
 • w muzeach,
 • w odpowiednich wydziałach państwowej administracji lokalnej,
 • absolwenci otrzymują także bardziej rozległe przygotowanie w zakresie filozofii chrześcijańskiej,
 • w szkołach publicznych i niepublicznych jako nauczyciele religii.

Podobne wpisy