religion

Religioznawstwo

Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. To studia, które rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Z pewnością jest to kierunek z pasji, jednak nie tylko dla tych, którzy należą do wspólnoty kościelnej. Religioznawstwo pozwala zrozumieć przenikanie się religii. Studia są świetną propozycją dla tych, którzy szukają drugiego kierunku studiów.

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje następujące grupy zagadnień:

  • kursy poświęcone różnym religiom świata, takim jak: judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, szamanizm, religie Czarnej Afryki, religie Indian Ameryki Północnej, religie Słowian, Celtów, Germanów i wiele innych,
  • kursy skoncentrowane na teorii religii oraz analizie zjawisk religijnych z perspektywy współczesnej nauki uwzględniającej biologiczne, psychologiczne, – – kulturowe oraz społeczne uwarunkowania człowieka. Przygotowują one do interpretacji fenomenu religii w optyce antropologicznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i politologicznej,
  • kursy stanowiące wprowadzenie do wszystkich najważniejszych dziedzin humanistyki: socjologii, psychologii, filozofii, antropologii, etnologii i politologii. Dzięki temu studia mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na indywidualne profilowanie własnej specjalizacji w wybranej subdyscyplinie humanistyki.

Gdzie studiować religioznawstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek religioznawstwo?

Po studiach:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji, biura handlowe i firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Podobne wpisy