Overlapping rows of yellow ceramic roofing tiles covering residential building roof

Ceramika

Na kierunku Ceramika student uzyska wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych, co służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów.

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia:

  • Operacje jednostkowe w ceramice
  • Analityka i metrologia chemiczna
  • Surowce mineralne i chemiczne
  • Modelowanie procesów technologicznych
  • Transport masy i ciepła
  • Elementy elektrotechniki i automatyki
  • Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn ceramicznych

Gdzie studiować ceramikę?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Inżynieria materiałowa oraz Metalurgia.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Ceramika zasilą powstające coraz liczniej małe przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji ceramiki specjalnej dla potrzeb przemysłu energetycznego, maszynowego, narzędziowego, zbrojeniowego oraz dla medycyny i gałęzi pokrewnych. Wiedzę tą będą mogli także wykorzystać dla modyfikacji i poprawy jakości tworzyw produkowanych w podstawowych działach przemysłu ceramicznego.

Podobne wpisy