Conference room in office
|

Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa korzystając z narzędzi nauk ekonomicznych. Sięgając do zasad ekonomii, dziedzina ta kładzie szczególny nacisk na dążenie do jak największej efektywności w świecie regulacji prawnych. Połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii jest bardzo cenione na rynku pracy, dlatego absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy na samodzielnych stanowiskach doradczych. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o kierunku ekonomiczna analiza prawa, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii i prawa oraz zostaje wyposażony w umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych.

Gdzie studiować ekonomiczną analizę prawa?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomiczna analiza prawa, sprawdź kategorie Prawo w biznesie oraz Prawo i administracja.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • na stanowiskach kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej,
  • w korporacjach i organizacjach międzynarodowych,
  • przy prowadzeniu biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Podobne wpisy