Art teacher with young women in studio

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej – rysunku, obrazu bądź rzeźby. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to także zajęcia z zakresu pedagogiki i nauczania. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości nauczać plastyki, rysunku czy brać udział w zajęciach artystycznych dla dzieci, warto się zastanowić nad wyborem tego kierunku. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Podstawowy zakres przedmiotów obejmuje:

  • historię sztuki,
  • antropologię kulturową,
  • ikonosferę,
  • psychologię percepcji wizualnej,
  • przekaz audiowizualny,
  • promocję i reklamę kultury wizualnej,
  • emisję głosu,
  • współczesną krytykę artystyczną,
  • historię sztuki współczesnej.

Gdzie studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej?

Po studiach:

Absolwent może znaleźć pracę w: w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), jako animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

Podobne wpisy