Hands of black man creating new music and recording it for entertainment event

Muzykologia

Nauka o muzyce wymaga dobrego przygotowania muzycznego, dobrego słuchu, zmysłu artystycznego i chęci przyswojenia dużej ilości teorii na temat muzyki. Kandydaci na ten kierunek muszą udowodnić, że muzyka jest ich pasją nie tylko ze strony praktycznej.

W trakcie studiów:

Studenci Muzykologii kształcą się w ramach takich przedmiotów jak:

  • propedeutyka muzykologii,
  • estetyka muzyczna,
  • etnomuzykologia,
  • metodologia badań muzykologicznych,
  • akustyka,
  • harmonia i kontrapunkt,
  • historia muzyki polskiej i powszechnej, notacji muzycznej i gatunków muzycznych.

Gdzie studiować muzykologię?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek muzykologia sprawdź kategorie Muzyka i taniec oraz Historia sztuki, krytyka, teoria kultury.

Po studiach:

Gruntowne przygotowanie teoretyczne pozwala absolwentom znaleźć pracę w redakcjach muzycznych, rozgłośniach radiowych, muzeach muzycznych, szkołach muzycznych i innych, a także jako krytyk muzyczny.

Podobne wpisy