Close up of female graphic designer drawing sketches on graphic tablet

Artystyczna grafika komputerowa

Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny kierunek studiów, który powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na grafików – projektantów. Absolwenci tego kierunku zdobędą szeroką wiedzę z zakresu oprzyrządowania i oprogramowania graficznego oraz będą potrafili połączyć wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie wykładów z kreatywnością artystyczną. W efekcie staną się cenioną grupą na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Umiejętności i wiedza absolwentów kierunku Artystyczna grafika komputerowa pozwoli spełnić bieżące oraz przyszłe potrzeby pracodawców.

W trakcie studiów:

Studenci kierunku Artystyczna grafika komputerowa zdobędą wiedzą z zakresu projektowania komputerowego przy użyciu programów: CorelDRAW, Adobe Photoshop, QuarkXPress, InDesign, Flash, 3D Studio Max, ArchiCAD.

Program kształcenia obejmuje ponadto blok przedmiotów o charakterze ogólnoplastycznym i humanistycznym:

  • rysunek
  • malarstwo
  • rzeźba
  • grafika warsztatowa
  • kompozycja
  • historia sztuki
  • estetyka
  • filozofia
  • psychologia reklamy

Po zaliczeniu II semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:
Grafika projektowa – specjalność przygotowuje do samodzielnego projektowania plakatów graficznych, reklamowych, okładek książek i czasopism, znaków firmowych, składu dowolnych publikacji. Główny nacisk programu tej specjalności położony jest na typografię i kompozycję.
Grafika artystyczna – specjalność przygotowuje do tworzenia przez studentów dowolnych grafik wykonanych technikami cyfrowymi, mieszanymi lub tradycyjnymi. Główny nacisk położony jest na swobodne kreacje i subiektywne odczucia twórcy.
Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Artystyczna grafika komputerowa realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Gdzie studiować artystyczną grafikę komputerową?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek artystyczna grafika komputerowa sprawdź kategorie Grafika oraz Gry komputerowe i sztuki multimedialne.

Po studiach:

Ciągłe zapotrzebowanie na kreatywnych grafików – projektantów sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym sprawia, iż nie powinni się oni martwić o zatrudnienie. Gdzie można podjąć pracę? W mediach, agencjach graficznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, instytucjach kulturalnych oraz firmach o zbliżonym profilu działalności.

Podobne wpisy