Polish army

Bezpieczeństwo państwa

Jeżeli interesują cię tematy związane z bezpieczeństwem, władzą, państwem i polityką, to kierunek Bezpieczeństwo państwa jest właśnie dla Ciebie. Kandydat powinien ponadto posiadać wiedzę z historii, wiedzy o społeczeństwie, także na temat bieżących wydarzeń dotyczących Polski i świata zaczerpniętą z prasy i książek. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom Bezpieczeństwa państwa ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Podczas studiów można spodziewać się przedmiotów kształcenia humanistycznego, a także takich jak metodyka badań i prac naukowych, technologie informacyjne, ochrona własności intelektualnej, nauka o państwie i prawie, teoria polityki, myśl polityczna i jej historia, systemy polityczne, historia, marketing polityczny, polityka społeczna i gospodarcza, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa, administracja publiczna, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne ludności, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka bezpieczeństwa UE i Polski, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, współczesne strategie bezpieczeństwa.

Gdzie studiować bezpieczeństwo państwa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bezpieczeństwo państwa?

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie m.in. w instytucjach państwowych, służbach i inspekcjach, urzędach administracji centralnej – ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, biurach poselskich i senatorskich, instytucjach i podmiotach związanych z członkostwem Polski we Wspólnotach Europejskich, organizacjach pozarządowych.

Podobne wpisy