Close-up of military soldiers wearing ammunition
|

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to kierunek dla osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów powiązanych z zarządzaniem. Zapraszamy do dalszej części lektury!

Studiowanie na kierunku Zarządzanie i dowodzenie daje tytuł licencjata lub magistra, w zależności od rodzaju studiów, jaki wybierze kandydat.  Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się w standardowy sposób, czyli na zasadzie konkursu świadectw. Na studia magisterskie o przyjęciu decyduje krótka rozmowa z komisją, oceniającą predyspozycje kandydata oraz jego wiedzę wyniesioną z pierwszego stopnia edukacji akademickiej. Studenci Zarządzania i dowodzenia uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które pogłębiają ich wiedzę w danej dziedzinie oraz w zajęciach praktycznych, dzięki którym rozwijają specjalistyczne umiejętności. Na obu stopniach edukacji akademickiej studenci otrzymują możliwość wybrania ciekawych specjalizacji związanych z obronnością kraju i zarządzaniem. Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształtując wiele przydatnych umiejętności.

W trakcie studiów:

Studentów czeka sporo nauki. Każda osoba studiująca na tym kierunku dostaje ogromny zasób informacji z dziedziny zarządzania i obronności państwa. Uczy się kierować organizacjami z sektora obronności, poznaje ich strukturę i funkcjonowanie. Przed absolwentami tego kierunku stawia się wysokie cele, dlatego muszą być oni doskonale przygotowani do pracy, jaką przyjdzie im wykonywać w przyszłości. Stąd duży nacisk kładzie się nie tylko na zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim na umiejętność praktycznego ich zastosowania. Praktyki i staże odbywane w organizacjach o charakterze militarnym czy paramilitarnym pomagają nabyć doświadczenia. Wysoki poziom nauczania daje gwarancję, że osoby kończące kierunek Zarządzanie i dowodzenie będą umiały kierować organizacjami, rekrutować pracowników, organizować pracę, planować cele i wdrażać w życie różne mechanizmy chroniące zasoby ludzkie przed wpływem niekorzystnych czynników w sytuacjach kryzysowych. Język angielski opanowany na bardzo wysokim poziomie pozwoli natomiast zdobyć wymarzoną pracę w całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i dowodzenie?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie i dowodzenie sprawdź kategorie Zarządzanie, Studia wojskowe oraz Bezpieczeństwo.

Po studiach:

Można znaleźć racę w organizacjach militarnych i paramilitarnych, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem kraju, w urzędach, dużych i małych przedsiębiorstwach, słowem wszędzie tam, gdzie potrzebny jest doświadczony menedżer, mający wizją rozwoju i nie bojący się ryzykownych posunięć. Język angielski, który ma istotne znaczenie w programie studiów pomoże absolwentom osiągnąć wymarzone cele zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Podobne wpisy