Judge is working in the office of the Court of Justice.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dzięki studiowaniu na tym kierunku dowiesz się wszystkiego o polityce regionalnej, sposobach wspierania rozwoju różnych obszarów, zwiększaniu aktywności obywatelskiej. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Dają szeroką wiedzę z zakresu socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania, administracji. Ucząc się na kierunku rozwijasz się wielokierunkowo. Maturzyści, którzy pragną rozpocząć studia na tym kierunku muszą przygotować się na konkurs świadectw. Wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języka obcego są przepustką. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

Dowiesz się jak funkcjonuje administracja państwowa na różnych obszarach Polski i Unii Europejskiej. Zdobędziesz gruntowne wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, głównie socjologii, prawa i administracji oraz ekonomii i zarządzania. Teoretyczną podbudowę będziesz potrafił przełożyć na praktyczne działanie. Do twoich głównych zadań, jako absolwenta studiów na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna będzie należało: przyglądanie się działaniom administracji państwowej i formułowanie wniosków dotyczących efektów jej oddziaływania. Nabędziesz zatem umiejętności diagnozowania procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych zachodzących w obrębie społeczności lokalnych. Nauczysz się tworzyć projekty ukierunkowane na rozwój obszarów słabo rozwiniętych lub też nieumiejętnie zarządzanych. Zdobędziesz doświadczenie w promowaniu rozmaitych regionów oraz współpracowania z lokalnymi władzami i specjalistami zatrudnionymi w administracji publicznej. Zdobędziesz umiejętność płynnego komunikowania się w języku obcym, co ułatwi ci utrzymywanie kontaktów z partnerami spoza granic Polski. Dzięki praktykom i stażom w instytucjach administracji publicznej, zdobędziesz cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłej karierze zawodowej.

Gdzie studiować kierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna sprawdź kategorie Prawo i administracja oraz Administracja i samorządność.

Po studiach:

Zasilisz grono urzędników państwowych. Znajdziesz pracę w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach wspierających rozwój regionalny. Będziesz mógł zatrudnić się w komórkach zajmujących się na przykład promocją miasta, współpracą z zagranicą, aktywizowaniem lokalnych społeczności, itp. Najlepsi będą mogli wykorzystywać swe umiejętności na arenie międzynarodowej, współpracując partiami politycznymi w Parlamencie Europejskim.

Podobne wpisy