Business meeting in office

Administracja publiczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami w administracji, ustrój administracji publicznej RP, historia administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, gospodarka komunalna, nauka administracji, finanse publiczne i prawo finansowe, podstawy polityki regionalnej, konstytucyjny system organów państwowych, kontrola administracji, logika prawnicza, prawo administracyjne, prawo karne i prawo wykroczeń, problemy komunikacji interpersonalnej, postępowanie administracyjne, statystyka z demografią, etyka pracowników administracji publicznej, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, organizacja ochrony środowiska, organizacja zamówień publicznych, prawo międzynarodowe, publiczne prawo gospodarcze, public relations, prawo Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona własności intelektualnej;

Gdzie studiować administracje publiczną?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja publiczna sprawdź kategorie Administracja i samorządność oraz Prawo i administracja.

Po studiach:

Absolwent posiada kompetencje do pracy na każdym szczeblu administracji publicznej:

  • w sektorze porządkowo – reglamentacyjnym
  • w sektorze świadczeń publicznych
  • w sektorze gospodarki publicznej
  • w sektorze proceduralno – prawnym.

Podobne wpisy