Wheelchair in a hospital ward
||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie  menedżerów publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych, efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Przede wszystkim na jego praktyczny wymiar. Podczas studiów nabędziesz wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze decyzję w ramach zarządzania placówkami medycznymi. Dowiesz się również jak finansowane są publiczne placówki publiczne. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Student zdobywa:

  • wiedza: poszerzenie spektrum wiedzy na temat praktycznych aspektów finansowania zakładów opieki zdrowotnej – kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej i podpisywania umów z płatnikiem, rozliczeń z OW NFZ i MZ, rozliczeń na rynku komercyjnym, prowadzenia rachunku kosztów i optymalizacji kosztów, prawnych możliwości i ograniczeń w uzyskiwaniu środków za tzw. nadwykonania, planowania i pozyskiwania środków finansowanych na inwestycje w ramach dotacji organów założycielskich, pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na inwestycje w infrastrukturę oraz personel.
  • umiejętności: sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym, umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami rozliczeniowymi NFZ i realnego planowania przychodów dla jednostki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Umiejętność zidentyfikowania potencjalnych źródeł dodatkowego finansowania dla jednostki i korzystania z nich bez ograniczeń spowodowanych procedurami formalnymi czy brakiem profesjonalnej kadry do realizacji przedsięwzięć. Umiejętność prawidłowego składania ofert w konkursach OW NFZ, znajomość procedur pozyskania dotacji organów założycielskich oraz środków unijnych od strony proceduralnej.

Gdzie studiować kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, sprawdź kategorie Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne oraz Finanse i rachunkowość.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:

  • w charakterze osoby tworzącej kadrę przygotowaną do pracy w administracji finansowej jednostek ochrony zdrowia,
  • w pionie finansowym instytucji ochrony zdrowia,
  • w działach zamówień publicznych,
  • w działach zajmujących się wyceną procedur medycznych w instytucjach finansujących (NFZ, ubezpieczyciele),
  • w instytucjach samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków publicznych,
  • w instytucjach wspierających sektor ochrony zdrowia.

Podobne wpisy