Fnancial analyst highlighinting figures

Analiza i zarządzanie w biznesie

Podstawowym celem kształcenia na studiach Analiza i zarządzanie w biznesie jest praktyczne przygotowanie wysokiej klasy specjalistów umiejących sporządzać różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie proponuje zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Studia na Analizie i zarządzaniu w biznesie mają też za zadanie ukształtowanie następujących postaw studentów: dociekliwości i krytycyzmu w ocenie faktów, odpowiedzialności i rzetelności.

W trakcie studiów:

Podstawowymi umiejętnościami jakie zdobędziesz na kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie są: ocena sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej, integrowanie wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, syntetyczne i analityczne myślenie o przedsiębiorstwie, umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie pracy zespołowej.

Gdzie studiować analizę i zarządzanie w biznesie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek analiza i zarządzanie w biznesie?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie będą posiadali wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także będą mogli podjąć pracę jako analitycy, specjaliści w różnych przedsiębiorstwach, pracę w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym a także w funduszach inwestycyjnych, pracę na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.

Podobne wpisy