Business crisis management

Zarządzanie

Zarządzanie jest działaniem kierowniczym. Obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jest to zastosowanie środków w celu osiągnięcia wyznaczanego efektu.  Współczesna epoka niesie wiele nowych wyzwań. Coraz bardziej zło­żone formy prowadzenia działalności w różnych sferach życia społecz­no-gospodarczego rodzą zapotrzebowanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Ten kierunek studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. U kandydata ważna jest samodzielność i chęć rozwoju zawodowego.

Żeby w przyszłości motywować innych trzeba samemu posiąść zdolność twórczego podchodzenia do realizowanych zadań. Wymogi kształcenia na Zarządzaniu wynikają z potrzeb rozwoju naszego kraju, z sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy, z członkostwa w Unii Europejskiej i z procesów transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Wykształcenie zdobyte w ramach studiów na kierunku Zarządzanie posiada dwie szczególne cechy: pierwszą jest uniwersalność, co znakomicie umożliwia funkcjonowanie na szerokim rynku pracy, a drugą największe perspektywy zrobienia kariery zawodowej. Zarządzanie to kierunek studiów pozwalający na zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu nauk o zarządzaniu, ale również z zakresu marketingu, ekonomii oraz finansów, a także nauk prawnych skierowany do osób chcących pracować na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia własnej firmy,
 • kształtowania strategii firm i instytucji,
 • zarządzania finansami,
 • projektowania strategii marketingowej firm,
 • zarządzania personelem,
 • realizacji badań marketingowych,
 • wykorzystania technik sprzedaży,
 • zastosowania najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania,
 • skutecznej autoprezentacji,
 • negocjacji handlowych,
 • analizy i oceny wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdzie studiować zarządzanie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie?

Co po studiach?

W zależności od wybranej specjalności ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy np. jako menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowych, agencjach reklamowych i PR, agencjach doradztwa personalnego, agencjach konsultingowych.

Absolwent znajdzie pracę na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli i na stanowiskach specjalistycznych, takich jak:

 • specjalista ds. zarządzania inwestycjami,
 • specjalista ds. rynku nieruchomości,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników,
 • specjalista d.s. jakości,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. zarządzania projektami,
 • specjalista ds. organizacji usług turystycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w instytucjach publicznych.

Podobne wpisy