Luggage of travelers

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

gospodarka turystyczna, ekonomia w różnych sektorach turystyki, hotelarstwo i rekreacja, finanse, demografia, statystyka oraz badania rynkowe, geografia turystyczna, ekologia, fizjologia, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie nowoczesnymi usługami turystycznymi, analizy rynku turystycznego.

Gdzie studiować zarządzanie turystką i hotelarstwem?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie turystką i hotelarstwem, sprawdź kategorie Turystyka i rekreacja oraz Gastronomia i hotelarstwo.

Po studiach:

Absolwenci znajdują pracę w:

  • hotelach,
  • biurach podróży, agencjach turystycznych,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach społecznych – Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne.

Podobne wpisy