Contemporary female politician giving interview at press conference

Marketing polityczny

Studia o profilu marketing polityczny to zestaw wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania w sektorze instytucji politycznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Specjalistyczna wiedza z zakresu marketingu i funkcjonowania struktur publicznych zapewnia nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu polityczny i społecznym, ale również umiejętność analizowania problemów bieżących i prognozowania przyszłych tendencji. Pozyskane zdolności i metody komunikacyjne oraz negocjacyjne pozwalają opracować skuteczne programy promocyjne oddziałujące na szeroką opinię publiczną.

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

nauki o organizacji, podstawy zarządzania, propedeutyka prawa, technologia informacyjna, dowodzenie, psychologia pracy i organizacji, kształtowanie wizerunku polityka i partii politycznej, prawo publiczne i prasowe, partie polityczne i ich programy, elity polityczne, współczesne systemy wyborcze i polityczne, komunikowanie polityczne, public Relations, promocja i reklama polityczna, badania i sondaże polityczne, kształtowanie wizerunku osób publicznych, strategie zarządzania sytuacją kryzysową;

Gdzie studiować marketing polityczny?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek marketing polityczny?

Po studiach:

Absolwent marketingu politycznego przygotowany jest do objęcia następujących obowiązków:

  • specjalista ds. kreowania wizerunku (politycznego)
  • rzecznik prasowy
  • organizacja kampanii politycznych i społecznych
  • badanie i kreowanie opinii publicznej
  • specjalista ds. bezpieczeństwa państwowego.

Podobne wpisy