financial adviser analyzing data with investor at home office.

Inżynieria finansowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

ilościowe zarządzanie ryzykiem, modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, finanse, zarządzanie portfelem inwestycji, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych, modelowanie struktury terminowej, zarządzanie ryzykiem, ciągłe modele wyceny instrumentów pochodnych, modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, modelowanie zmienności i ryzyka, ekonometria finansowa i dynamiczna, analiza techniczna, instytucje rynku kapitałowego, finanse przedsiębiorstw, strategie finansowania i inwestowania firm, inwestycje alternatywne.  

Gdzie studiować inżynierię finansową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria finansowa?

Po studiach:

Absolwenci pracują w instytucjach związanych z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych takich jak:

  • przedsiębiorstwa – w działach finansowych,
  • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
  • firmy zajmujące się doradztwem i logistyką, – organy Komisji Nadzoru Finansowego.

Podobne wpisy